Informacje o projekcie

Targi Turystyczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania: 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT

Głównym celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży turystycznej na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty turystycznej województwa lubuskiego budując jednocześnie wizerunek regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcomProjekt obejmuje realizację dwóch zadań w terminie od stycznia 2017 r. do 30.06.2018 r.

I. Planowany jest udział w następujących Imprezach Targowych: 

 1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu w terminie
  od 9 do 11 lutego 2018 roku.

 2. Ferien & Freizeit w Cottbus (Niemcy) w terminie od 23 do 25 lutego 2018 roku.

 3. Międzynarodowe Targi Turystyczne (MTT) we Wrocławiu w terminie od 23 do 25 lutego
  2018 roku.

 4. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) w Berlinie (Niemcy) w terminie od 7 do 11 marca 2018 roku.

 5. Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOBalnie” w Katowicach w terminie od 23 do 25 marca 2018 roku.

 6. Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2018 w Warszawie w terminie od 13 do 15 kwietnia 2018 roku.

 7. Targi Turystyczne Market Tour „Piknik nad Odrą” w Szczecinie w terminie od 12 do 13 maja 2018 roku.

Targi są skierowane do przedsiębiorców z kategorii MŚP branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, SPA & Wellness, usługi rekreacyjne, biura podróży, transport i pokrewne związane z rozwojem turystyki regionu) i posiadających siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą w Województwie Lubuskim. zbytu. Na każdych targach w/w reprezentanci wezmą udział w licznych spotkaniach, podczas których zaprezentowane zostaną walory województwa z punk widzenia atrakcyjności turystycznej.

II. Drugie zadanie polega na ogólnej organizacji szerokiej kampanii promocyjnej branży i potencjału turystycznego Województwa Lubuskiego

Kampania ma na celu budowanie wizerunku regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom, a także zwiększenie rozpoznawalności branży turystycznej, lepsze jej wyróżnienie na rynku oraz wzmocnienie konkurencyjności. 

W ramach realizacji tego zadania przewidziano m.in.: organizację cyklicznych wizyt studyjnych po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego dla dziennikarzy ogólnopolskich mediów lifestylowych oraz mediów społecznościowych, produkcję spotów prezentujących atrakcje turystyczne województwa lubuskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych grup docelowych, działania na portalach społecznościowych i  portalach typu Google; stworzenie przewodnika promującego potencjał branży turystycznej regionu lubuskiego oraz ogólnopolską kampanię outdoorową na Billboardach i Citylightach.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki

e-mail: targi@lubuskie.pl

tel. 68 456 54 53